Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Besnik Llakaj

  ID Card:12002031

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:120010063

 • Newsflash 5
  Ylian Coadari

  ID Card:12000065

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Naim Brati

  ID Card:12011842

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Dritan Balilaj

  ID Card:12011838

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Petrit Asllani

  ID Card:12002056

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edison Nikolli

  ID Card:12000069/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bledar Aliaj

  ID Card:12000070

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:12000071

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valbona Nika

  ID Card:12000072

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ismail Kamberi

  ID Card:12002052

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ervis Xhikneli

  ID Card:12000074/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Rushani

  ID Card:12000075/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gerald Radomi

  ID Card:12001266

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Florian Elezi

  ID Card:12001285

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Marinela Dushi

  ID Card:12001238

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gjon Gjoka

  ID Card:12010079/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Lulezim Gozhina

  ID Card:12010080/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Brunilda Berdynaj

  ID Card:12010081/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Qamil Troci

  ID Card:12011843

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë