Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:12000019/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arvjen Lushaj

  ID Card:12000020/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Terens Lamaj

  ID Card:12000021/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Marlin Markolaj

  ID Card:12000022/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edmir Truka

  ID Card:12001481

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Griselda Shahu

  ID Card:12000024/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Brunilda Gaxiri

  ID Card:12000025/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lorena Zekthi

  ID Card:12000026/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Zamira Sejdo

  ID Card:12000027

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dorian Leskoviku

  ID Card:12000028/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Rudina Lila

  ID Card:12000029

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Joana Hazisllari

  ID Card:12000030

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bashkim Bara

  ID Card:12001264

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eno Agasi

  ID Card:12000032

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arber Cato

  ID Card:12000033/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Denisa Roshi

  ID Card:12000034

 • Newsflash 5
  Ilir Macolli

  ID Card:12000035

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Xhevis Veseli

  ID Card:12000036/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Iva Kembora

  ID Card:12000037/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Adriana Allushi

  ID Card:12000038/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme