Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Pandeli Karakashi

  ID Card:14020041/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Shaqir Dauti

  ID Card:14020042/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Shkelqim Meleqi

  ID Card:14020043/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Besnik Tare

  ID Card:14020044/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Dajlan Myftari

  ID Card:14020045/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Donika Sheshi

  ID Card:14020046/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Agron Toska

  ID Card:14020047/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Bilbil Hoxha

  ID Card:14030048/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Hajrulla Nikolli

  ID Card:14000049/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fitim Majmari

  ID Card:14030050/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Dashamir Selmani

  ID Card:14030051/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Emrush Bushi

  ID Card:14030053/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Basri Bushi

  ID Card:14030052/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Besnik Marku

  ID Card:14030054/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Shpetim Pira

  ID Card:14030055/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Gezim Tuka

  ID Card:14030056/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Gezim Neziri

  ID Card:14030057/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Selman Kurti

  ID Card:14030058/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Myrvete Pasha

  ID Card:14030059/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Kujtime Preni

  ID Card:14030060/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Dibër