Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Ermir Madani

  ID Card:12110118/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Amela Zaganjori

  ID Card:12110119/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Nikolin Kola

  ID Card:12110120/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Xhovalin Sokoli

  ID Card:12110121/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Defrim Haziraj

  ID Card:12091053

  IKMT Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Adelina Subashi

  ID Card:09000773

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sulejman Xhetani

  ID Card:09000647

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hermes Plaku

  ID Card:09000638

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shejna Mitku

  ID Card:09000648

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Matilda Xhepa

  ID Card:14000007/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Admir Ago

  ID Card:14000008/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermira Pocari

  ID Card:14000009/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nikolla Puraveli

  ID Card:14000010/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:14010001/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Fatbardha Guri

  ID Card:67010776

  AKVMB Drejtoria Rajonale Tirane

 • Newsflash 5
  Dorina Qirko

  ID Card:14010012/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Xhevdet Bali

  ID Card:67010777

  AKVMB Drejtoria Rajonale Tirane

 • Newsflash 5
  Tomorr Misja

  ID Card:14010014/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bedri Trimi

  ID Card:14010015/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Valbona Kallushi

  ID Card:67010783

  AKVMB Drejtoria Rajonale Tirane