Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Abdyl Arifaj

  ID Card:14110105/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Astrit Osmanaj

  ID Card:67110107

  DSHV - Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Ilda Xhemollari

  ID Card:08000936

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Auron Rrokaj

  ID Card:07000655

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Musaj

  ID Card:07000627

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ylber Ramaj

  ID Card:07000642

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Balla

  ID Card:07000626

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aferdita Hajro

  ID Card:07000740

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Muhamet Cenko

  ID Card:07000741

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Brunilda Dibra

  ID Card:07000643

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valbona Jaupllari

  ID Card:08000103

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eugen Nako

  ID Card:07000742

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Pashk Alia

  ID Card:07000743

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bislim Nerguti

  ID Card:07000744

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Azem Elezaj

  ID Card:07000745

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ergyselda Shpataraku

  ID Card:07000747

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fjoralba Vukatana

  ID Card:07000635

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:1807010001

 • Newsflash 5
  Dorian Hoxha

  ID Card:06001342

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Redi Hasani

  ID Card:06000863

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme