Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Erion Selimi

  ID Card:08000937

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimiter Cico

  ID Card:08000886

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Adrian Halilaj

  ID Card:08000935

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alfredo Cepi

  ID Card:01110615

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Vjollca Gjoka

  ID Card:02011339

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Endri Zefi

  ID Card:02101787

  AKU Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Nikoll Doci

  ID Card:07000644

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Olgreta Kocaj

  ID Card:01110691

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Estela Gjoka

  ID Card:07000646

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armond Fejzullari

  ID Card:07000748

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gerald Shehu

  ID Card:04021141

  ISHSH Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Tefta Drini

  ID Card:02021145

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Entela Tresa

  ID Card:04011106

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Ermal Ibrahimi

  ID Card:04011191

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0401080011

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Lorela Berdellima

  ID Card:04010252

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Enxhi Hasani

  ID Card:04041136

  ISHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5

  ID Card:04120291

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Pavjola Zeneli

  ID Card:04120290

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Pranvera Sullaj

  ID Card:04120292

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë