Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:06000743

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Amaraldo Licaj

  ID Card:06000867

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Jorgji Menkshi

  ID Card:06000306

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endri Musta

  ID Card:06000292

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ilir Niklekaj

  ID Card:06000741

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lorenc Golemi

  ID Card:06000326

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dorjan Shalari

  ID Card:06000901

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Egert Vargu

  ID Card:06000869

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gentian Ndreu

  ID Card:06000301

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermal Bebeci

  ID Card:06000308

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ardian Yzeiraj

  ID Card:06000315

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edmond Peto

  ID Card:06000803

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kristi Naumi

  ID Card:06000902

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elvis Binaj

  ID Card:14070506

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Ledjan Pajaj

  ID Card:03120268

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Armand Malo

  ID Card:07000629

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Najada Lozi

  ID Card:11000061

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000021

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Algest Aga

  ID Card:03000647

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enkinela Kananaj

  ID Card:01120527

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Vlorë