Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Silvana Saracini

  ID Card:06001330

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Airton Shkurtaj

  ID Card:06001369

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Vladimir Hiska

  ID Card:06000243

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elio Hakcani

  ID Card:06000676

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Darling Hoxha

  ID Card:06000921

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armando Melaj

  ID Card:06000281

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elvis Gjika

  ID Card:06000283

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Selim Lohja

  ID Card:06000913

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Besmir Mali

  ID Card:06000290

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sander Prenga

  ID Card:06000875

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gjergji Shaho

  ID Card:06000757

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Besmir Mesiti

  ID Card:06000267

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fatmir Shpellzaj

  ID Card:06000702

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Indrit Ceni

  ID Card:06000274

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Losena Elezi

  ID Card:06001359

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hader Mulla

  ID Card:06000280

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Katerina Qylafi

  ID Card:06001347

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Agimarta Lula

  ID Card:06001338

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armando Jaupi

  ID Card:06001316

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ornela Shima

  ID Card:01010736

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë