Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Losena Elezi

  ID Card:06000332

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hader Mulla

  ID Card:06000280

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Katerina Qylafi

  ID Card:06000337

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Agimarta Lula

  ID Card:06000855

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armando Jaupi

  ID Card:06000338

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ornela Shima

  ID Card:01010736

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Teuta Uka

  ID Card:02111754

  AKU Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Saimir Marku

  ID Card:02111357

  AKU Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Hamdi Mlloja

  ID Card:02111799

  AKU Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Oriana Laska

  ID Card:02111360

  AKU Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Ermal Hodo

  ID Card:01080686

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Arjan Daci

  ID Card:01010674

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Morin Jaupaj

  ID Card:02121343

  AKU Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Arlinda Guri

  ID Card:04110234

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5

  ID Card:01100001

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Klorinda Lazri

  ID Card:04110308

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Erisa Fero

  ID Card:01060739

  Inspektorati Qendror

 • Newsflash 5
  Fation Lalaj

  ID Card:07000768

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Qazim Koboci

  ID Card:02091386

  AKU Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Pasko Buzo

  ID Card:02081517

  AKU Drejtoria Rajonale Korçë