Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Shaban Lekaj

  ID Card:04110137

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Nikolin Pecaj

  ID Card:04110166

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Agron Haxhija

  ID Card:04110794

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Elda Drabeja

  ID Card:04110168

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Ermir Nika

  ID Card:04110169

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Juelda Hasmegaj

  ID Card:04110651

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Pamela Jorgoni

  ID Card:04011208

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Linda Kertusha

  ID Card:04010749

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Evelina Deda

  ID Card:04110287

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Lindita Ademi

  ID Card:04120078

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Helidon Mako

  ID Card:04120146

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Floreta Gorishova

  ID Card:04120147

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Elona Mano

  ID Card:04120172

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Arqile Kaishi

  ID Card:04120173

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Misjen Xhuveli

  ID Card:04120174

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Dritan Resuli

  ID Card:04120874

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Bledar Sacaj

  ID Card:04120176

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Ermir Beqiraj

  ID Card:04120288

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Elda Alidemiraj

  ID Card:04121017

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Jola Osmeni

  ID Card:04120179

  ISHSH Drejtoria Rajonale Vlorë