Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Pamela Isufati

  ID Card:06001354

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Iljaz Visha

  ID Card:06000850

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sara Hamataj

  ID Card:06000726

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ardita Braho

  ID Card:07000746

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Olti Alliu

  ID Card:01061318

  Inspektorati Qendror

 • Newsflash 5
  Ervis Bedo

  ID Card:01040648

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bibe Dodaj

  ID Card:12000744/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Zef Imeraj

  ID Card:12001669

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fran Kavalli

  ID Card:12000628/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dashamir Koltraka

  ID Card:12001728

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:12061564

  IKMT Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Mimoza Cacollari

  ID Card:12022111

  IKMT Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Ylli Meta

  ID Card:12041784

  IKMT Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Elis Bekteshi

  ID Card:12021575

  IKMT Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Lavdrim Bilalaj

  ID Card:12091934

  IKMT Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Maliq Sino

  ID Card:12072142

  IKMT Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Gëzim Bardhoku

  ID Card:12101991

  IKMT Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Musa Cokaj

  ID Card:12111957

  IKMT Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Nertil Cumani

  ID Card:12121889

  IKMT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Marie Hysa

  ID Card:12002013

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme