Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Fiqiret Kovaci

  ID Card:06000001

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arben Seferaj

  ID Card:01120001

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Albes Collaku

  ID Card:06000796

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eni Gjepali

  ID Card:06001328

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Romeo Gjurgjaj

  ID Card:06000728

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Flora Cejku

  ID Card:01010621

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Tereza Lacaj

  ID Card:01120627

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Rrapush Tola

  ID Card:03000001

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ramiz Hoxha

  ID Card:03000645

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ledio Biti

  ID Card:06000798

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Klaudia Trezhnjeva

  ID Card:06000724

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Margarita Tola

  ID Card:02072361

  AKU Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  AKU Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Anjeza Kolevica

  ID Card:06000725

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Trifon Bega

  ID Card:02072369

  AKU Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Redjon Bici

  ID Card:06001324

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bardhok Frroku

  ID Card:14040001

  AKM Agjencia Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Ervin Gjergji

  ID Card:14040773

  AKM Agjencia Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Nazmi Hysa

  ID Card:02112345

  AKU Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Norbert Dacaj

  ID Card:14040863

  AKM Agjencia Rajonale Lezhë