Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Erion Gjana

  ID Card:02101791

  AKU Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Artur Aliaj

  ID Card:14000825

  AKM Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lorena Deda

  ID Card:14000732

  AKM Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Cepele

  ID Card:14000848

  AKM Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Amarildo Sulejmani

  ID Card:04051090

  ISHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Besarta Leka

  ID Card:14040822

  AKM Agjencia Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Kostika Osmanaj

  ID Card:02012386

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Hasan Ngjeci

  ID Card:04091021

  ISHSH Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Flavina Voka

  ID Card:04091214

  ISHSH Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Petrit Hoxha

  ID Card:19010621

  Inspektorati Vendor Tiranë

 • Newsflash 5
  Enerik Stafa

  ID Card:19010623

  Inspektorati Vendor Tiranë

 • Newsflash 5
  Andi Rroshi

  ID Card:19010625

  Inspektorati Vendor Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:19010627

  Inspektorati Vendor Tiranë

 • Newsflash 5
  Redion Catri

  ID Card:19010757

  Inspektorati Vendor Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:19010633

  Inspektorati Vendor Tiranë

 • Newsflash 5
  Besmir Haznedari

  ID Card:04041135

  ISHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Erdi Bajo

  ID Card:04041151

  ISHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Silvia Skapi

  ID Card:04041719

  ISHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Mehmet Shehu

  ID Card:02042511

  AKU Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Antoneta Naci

  ID Card:14070644

  AKM Agjencia Rajonale Fier